Trygg og Troverdig Tale som verktøy

Stemmen er ofte noe vi tar for gitt, og vi tenker sjelden over hvordan vi høres ut. Stemmen bærer budskapet. Måten du bruker stemmen på, har stor innvirkning på hvordan innholdet blir mottatt. Med et naturlig stemmeleie, god kraft, klang og diksjon, kan du snakke med tyngde og troverdighet, og gi mottaker trygghet. 

NLL logoLogoped og stemmecoach, Nina C. Helleland, medlem av Norsk Logopedlag og grunnlegger av Stemmecoaching.  © 2022 

 

Hvem er du?

leder-mellomlder-t 

Leder

Vær en tydelig leder ved hjelp av stemmen

Les mer

mic

Formidler

Gjør budskapet tydelig ved hjelp av stemmen

Les mer

rawpixel-com-567016-unsplash-2

Advokat

Bygg troverdighet og tillit ved hjelp av stemmen

Les mer

 

Våre referanser