Tilbud og priser

På en stemmecoaching – time er du en aktiv deltaker, og det er fokus på stemmetrening, bevisstgjøring, refleksjon og dialog omkring stemmebruk. Stemmecoaching passer for privatpersoner eller som et tilbud for ansatte ved bedrift.

Tilbud inkluderer:

  •  1-1 veiledning
  •  Introduksjonskurs 90 min / inntil 30 deltakere.
  •  Gruppeveiledning.

Har du spørsmål vedrørende tilbud og priser? Ring +(47) 46 88 69 15 eller mail til nina.helleland@gmail.com