Norge satser på kvinnelige gründere og Stemmecoaching er en stolt samarbeidspartner!

Google Veksthus #WeStart

Inkubator for kvinnelige gründere

Våre partnere

Stemmecoaching er STOLT over å ha bidratt til Google Veksthus sitt inkubator program #westart!

“Nina har vært en del av Google Veksthus #WeStart gründerprogrammet 2022. Hun ga en nyttig og inspirerende workshop om stemmebruk til deltagerne. Opplegget fikk gode tilbakemeldinger fra gründerne og vi har vært svært glade for samarbeidet”.

Første inkubatoren gikk i gang 8. februar 2022 og nå åpner vi for søknad til neste runde med søknadsfrist 18. april 2022. Inkubatoren er gratis, digital og åpen for hele landet. Fysiske samlinger blir denne gangen i Bergen. Les mer om Google Veksthus her:

https://westart.no/


Pitching og muntlig formidling hos kunstnere!

Profesjonaliseringskurs på Kunsthøyskolen i Oslo for masterstudenter ved Kunst og Håndverk 💁🏼‍♀️😊. En inspirerende og engasjert gjeng som snart skal ut og presentere seg og sine prosjekter i offentligheten 🎤. Her øver vi konsentrert på stemmeteknikk. I tillegg fikk vi også en god dialog og refleksjoner omkring presentasjonsteknikk og om erfaringer knyttet til dette! Trygghet og tydelighet er viktig når du skal presentere, og ofte er det nyttig å få andres feedback på din muntlig fremtoning 💁🏼‍♀️. Takk for godt kurs!

Slik er stemmen til de du stemte på.

HRmagasinet har fått eksperthjelp til å kartlegge stemmebruken til partilederne TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, ERNA SOLBERG, JONAS GAHR STØRE, BJØRNAR MOXNES, KJELL INGOLF ROPSTAD, SYLVI LISTHAUG, GURI MELBY, UNE BASTHOLM og AUDUN LYSBAKKEN. Sjekk hvilke styrker og svakheter de har i sin egen stemme!

https://www.hrmagasinet.no/politikk-psykologi-stemmecoaching/slik-er-partiledernes-stemme/731495

Stemmebruk på sitt beste

Ikke rart at følgertallene til poet Amanda Gorman eksploderte etter denne fremførelsen som viser hva virkelig god stemmebruk er.

De fleste av oss bruker stemmen kun som et redskap for å snakke, men her ser vi et eksempel på hva det betyr å bruke stemmen som et instrument.

Hun har kraften i stemmen, hun har klangen der ute og stemmeleiet hennes er akkurat der det skal være; forankret i hennes naturlige toneleie som gjør stemmen hennes autentisk og troverdig.

Med disse kvalitetene i stemmen blir vi som publikum fanget inn i hennes rom. Stemmen hennes skaper engasjement og ikke minst får den oss til å stoppe opp og lytte.

Som logoped og stemmecoach er min jobb å lytte til andres stemmer og analysere stemmene til folk uavhengig av politisk ståsted. Når jeg hører denne stemmen minner det meg på hvor viktig stemmebruk er.

Bruk stemmen og bli en tydeligere leder

Hvis du skal bli lyttet til handler det ikke bare om hva du sier, men hvordan du sier det. Nina C. Helleland er stemmecoach for ledere og andre som vil lære å bruke stemmen på en bedre måte. Les intervju og artikkel i Ledelse her:

https://ledernett.no/stemmetrening/bruk-stemmen-og-bli-en-tydeligere-leder/513331

Pust… du kan overtale

elliot-sloman-199291

Har du tenkt på at stemmebruk betyr mye når du skal holde et foredrag eller presentasjon? Stemmen er viktig. Den er et verktøy du kan bruke for å fremstå tydelig når du snakker. I en artikkel fra Harvard Business Review, hevdes det at pusten er en av de viktigste og mest oversette temaene innenfor public speaking og presentasjonsteknikk. Pusten er faktisk det viktigste i stemmebruk. Den er hovedårsaken til at vi kan snakke med en stemme som har kraft og dybde.

Ved å puste riktig kan vi få tilgang til en dypere stemme som både føles og høres troverdig og tydelig ut. Ofte når vi skal presentere,  har vi en tendens til å snakke med en pust som er plassert høyere oppe i overkroppen og med et stemmefokus fra halsen. Vi prøver så iherdig å nå ut til publikum. Med andre ord bruker vi ofte ikke hele den puste-kapasiteten som vi egentlig har tilgang på. På toppen av dette snakker vi ofte i altfor lange setninger fordi vi kanskje er entusiastiske eller nervøse. Vi glemmer altså å puste. Vi glemmer å ta de nødvendige pausene, og vi får ikke tilgang til det naturlige stemmeleie som gjør at vi fremstår troverdig.

Det er lett og glemme at vi kan senke tempo slik at andre også kan ta innover seg det vi har sagt. En av de siste presentasjonene jeg hørte var et eksempel på dette. Taleren var utrolig engasjert og ivrig etter å dele sin historie, men det raske tempo og mangel på pauser og pust, gjorde at jeg ikke satt igjen med et like sterkt inntrykk som jeg kunne ha gjort dersom vedkommende hadde snakket med pusten sin og tatt pauser. Noen kaller det for kunstpauser. De stille øyeblikkene som gir taleren tid og rom til å puste, og som gir publikum tid og rom til å fordøye. Kanskje vi må tørre å gi mer plass for stillhet, og slippe til pusten før vi starter på ny setning… Kanskje da ville presentasjonen ha gjort mer inntrykk?

Vil du vite mer om hvordan du kan bruke stemmen din for engasjere publikum bedre? Kontakt meg her ved å fylle inn kontaktskjema eller ring (+47) 46 88 69 15 for bestilling av time.