Stemmebruk på sitt beste

Ikke rart at følgertallene til poet Amanda Gorman eksploderte etter denne fremførelsen som viser hva virkelig god stemmebruk er.

De fleste av oss bruker stemmen kun som et redskap for å snakke, men her ser vi et eksempel på hva det betyr å bruke stemmen som et instrument.

Hun har kraften i stemmen, hun har klangen der ute og stemmeleiet hennes er akkurat der det skal være; forankret i hennes naturlige toneleie som gjør stemmen hennes autentisk og troverdig.

Med disse kvalitetene i stemmen blir vi som publikum fanget inn i hennes rom. Stemmen hennes skaper engasjement og ikke minst får den oss til å stoppe opp og lytte.

Som logoped og stemmecoach er min jobb å lytte til andres stemmer og analysere stemmene til folk uavhengig av politisk ståsted. Når jeg hører denne stemmen minner det meg på hvor viktig stemmebruk er.