Norske kunstnere skal presentere sitt prosjekt

Norske Kunsthåndverkere tilbyr kompetansehevende kurs til sine medlemmer. I april 2021 ble jeg spurt om å bidra til et webinar som handlet om muntlig formidling av eget kunstnerskap.

Hvordan «pitcher» man sitt prosjekt til forskjellige fagpersoner? Kroppsspråk, stemme og selvtillit er sentrale temaer i muntlig formidling. I webinaret fikk kunstnerne råd om hvordan de kan bruke stemmen best mulig og de fikk innføring i konkrete verktøy de kan bruke for å fremstå tydelige og trygge i sin presentasjon.