Bruk stemmen og bli en tydeligere leder

Hvis du skal bli lyttet til handler det ikke bare om hva du sier, men hvordan du sier det. Nina C. Helleland er stemmecoach for ledere og andre som vil lære å bruke stemmen på en bedre måte. Les intervju og artikkel i Ledelse her:

https://ledernett.no/stemmetrening/bruk-stemmen-og-bli-en-tydeligere-leder/513331