Kurs hos Thommessen

Stemmebruk og formidling er viktig for advokater. Enten du skal snakke i retten, holde foredrag eller forhandle, er stemmen et uvurdelig verktøy. Å bygge tillit og troverdighet skjer i stor grad gjennom menneskelige møter og da er stemmen viktig.

Her er et glimt fra kurs hos Thommessen høsten 2021! Her øver vi på å integrere god taleteknikk i høytlesning og spontantale. Kraft i stemmen, tydelig formidling og autentisk fremtoning som bygger tillit, er temaer vi jobber med i stemmecoaching.

Foto: Hans Ola Hevrøy

https://www.thommessen.no/