Personlig veiledning

Ønsker du å jobbe spesifikt med din stemmebruk og formidling? Ønsker du et rom for å snakke om temaer relatert til stemme og presentasjonsteknikk? I personlig veiledning tar vi opp de temaene som er relevant for deg og du får individuell stemmetrening.

Book din time: nina.helleland@gmail.com / +47 46 88 69 15