Bygg troverdighet og tillit ved hjelp av stemmen.

Har du tenkt på at stemmen er et verktøy du kan bruke bevisst?

  • God pusteteknikk gir en klarere og tydeligere stemme.
  • Ved å bruke et naturlig stemmeleie får du mer tyngde og naturlig autoritet.
  • Kraft i stemmen og tydelig diksjon skaper tillit.

Stemmebruk påvirker din fremtreden.

Som jurist eller advokat har du ordet i ulike sammenhenger. I forhandlinger, kan stemmebruk avgjøre om det du sier, fremstår med tyngde og troverdighet. Når du skal understreke et poeng, så er måten du bruker stemmen din på helt avgjørende for om ord og innhold formidles med kraft og tyngde.

Ønsker du å bruke stemmen enda bedre når du skal formidle, forhandle eller prosedere? Ring logoped og stemmecoach Nina C. Helleland, på tlf: 46 88 69 15.

Copyright 2022 tilhører Nina C. Helleland – Stemmecoaching