Pitching og muntlig formidling hos kunstnere!

Profesjonaliseringskurs på Kunsthøyskolen i Oslo for masterstudenter ved Kunst og Håndverk 💁🏼‍♀️😊. En inspirerende og engasjert gjeng som snart skal ut og presentere seg og sine prosjekter i offentligheten 🎤. Her øver vi konsentrert på stemmeteknikk. I tillegg fikk vi også en god dialog og refleksjoner omkring presentasjonsteknikk og om erfaringer knyttet til dette! Trygghet og tydelighet er viktig når du skal presentere, og ofte er det nyttig å få andres feedback på din muntlig fremtoning 💁🏼‍♀️. Takk for godt kurs!

Leave a Reply