Månedlig zoom-møte om stemmebruk

Fra og med fredag 1.oktober vil jeg være tilgjengelig på zoom en gang pr måned for alle medlemmer av Stemmeportalen! Som medlem får du da anledning til å stille spørsmål og dele erfaringer du har gjort deg med egen stemmetrening. Jeg sender ut mail til alle medlemmer en uke før planlagt møtetid og håper at så mange som mulig kan bli med. Min intensjon med dette zoom møte er å skape et miljø rundt stemmecoaching og bidra til at alle medlemmer av portalen får tilbud om oppfølging for å sikre best mulig resultat. Jeg gleder meg til å se dere og høre om dine erfaringer.

Leave a Reply