Oppdrag for Dagens næringsliv

Hvem av partilederne bruker stemmen sin best?

I forbindelse med valget 2021 fikk jeg i oppdrag av Dagens Næringsliv å analysere partiledernes stemmebruk!

Se video på DNTv her:

https://dntv.dn.no/m/ZlPrqYjK/slik-bruker-politikerne-stemmen-sin-i-kampen-om-velgerne-her-er-de-to-stemmebruk-vinnerne

Leave a Reply